Cestovní pojištění

Základním účelem cestovního pojištění je krytí léčebných výloh v zahraničí při onemocnění či úrazu. Hrazeny jsou náklady na ošetření, pobyt v nemocnici, léky, převoz apod. Pojištění také zpravidla zahrnuje repatriaci, tedy převoz ostatků v případě úmrtí pojištěnce v zahraničí. Pojištění také může zahrnovat přivolání a pobyt opatrovníka (blízké osoby).

Cestovní pojištění se uzavírá na dobu 1 den až 365/366 dní. V případě nepřetržitého pobytu v zahraničí o délce nejméně 6 měsíců a se sjednaným cestovním pojištěním o stejné délce, je možné se odhlásit od placení zdravotního pojištění v ČR.

Existuje několik druhů cestovního pojištění, nejčastěji se liší podle destinace, účelu cesty a míry rizika. Nejnižší sazby mají většinou pojištění pro turisty po Evropě, nákladnější pak bývá pojištění do exotických zemí, pracovní cesty a při vycestování za účelem provozování sportu.

pojištění

Asistenční služba, tedy telefonická pomoc v zahraničí, je obvykle automaticky součástí cestovního pojištění. Operátoři Vám poradí, na koho se v zahraničí obrátit při ztrátě či zcizení zavazadel a dokladů, kde vyhledat ošetření, zajistí převoz do lékařského zařízení či pomohou při komunikaci s lékařem v cizím jazyce. Telefonní číslo pro asistenční službu naleznete většinou napsané na kartičce cestovního pojištění.

Úrazové pojištění

Žádné pojištění na světě Vás bohužel nemůže před úrazem ochránit, ale když už taková situace nastane, je právě správně nastavená pojistka to, co vám pomůže překonat těžké životní situace. Poskytujeme pojistnou ochranu proti širokému spektru rizik, která si můžete libovolně kombinovat a také si stanovit pojistné částky. Výše pojistného se odvíjí od množství krytých rizik, dále pak také od Vašeho povoláni, mimopracovních aktivit, sportovních činností a způsobu hrazení pojistky. Úrazové pojištění Vás chrání i mimo území České Republiky.

Životní pojištění

Hlavním účelem životního pojištění by mělo být zajištění Vašich blízkých v případě předčasného úmrtí. Je tedy nutné, aby pojistná částka pro případ úmrtí, byla nastavena dostatečně vysoko a mohla tak bezpečně pokrýt případné závazky a náklady do budoucna. Může se jednat například o splacení hypotéky či náklady na studium Vašich dětí.

Další důležitou složkou životního pojištění bývá dnes často spoření za účelem vytvoření finanční rezervy. Tuto část pojištění, která tvoří rezervu pro období penze, výrazně podporuje stát formou daňových úlev a to jak při individuální platbě pojištění tak u příspěvku od zaměstnavatele.

Pojištění

Základ je mít svou pojistku správně nastavenou. Pojištění by Vám v hlavni řadě mělo zajistit udržení životního standartu pro Vás a vaši rodinu v případě úrazu, ale hlavně trvalé neschopnosti, invalidity či úmrtí. Neexistuje nic horšího, něž zjistit, že i přesto že jste pojištěni, obdržíte jen velmi nízkou či dokonce žádnou kompenzaci. Také byste neměli zbytečně platit za pojištění, které nevyužijete, či se na Vás z nějakých důvodů vůbec nevztahuje! Naši experti se pohybují v oblasti pojištění již řadu let a znají omezeni, klady i nedostatky konkrétních pojišťoven. Vaše pojištění musí být nastaveno pro Vás a ne pro pojišťovnu!

V této oblasti spolupracujeme s těmito partnery:

 • Aegon Pojišťovna, a.s.
 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Amcico pojišťovna, a.s.
 • Aviva životní pojišťovna, a.s.
 • AXA pojišťovna, a.s.
 • AXA životní pojišťovna, a. s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
 • Česká pojišťovna, a.s.
 • ČSOB Pojišťovna, a.s.
 • Generali Pojišťovna, a.s.
 • ING Životní pojišťovna, a. s.
 • Komerční pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
 • Pojišťovna České spořitelny, a. s., VIG
 • Slavia pojišťovna, a.s.
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Wüstenrot pojišťovna a.s.
 • Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s.
 • A další ...

kontakt


kontakt
Uklidová služba    Reality     Karta facebook twitter google plus instagram

Copyright © 2015 aps-international.cz

X

Kontaktujte nás

Telefonní kontakt: +420 774 750 022